Preview Mode Links will not work in preview mode

Byggekunst

Jan 30, 2020

Om alternativer til samtidsarkitekturen, byplanlegging, arkitekturopprør, og gapet mellom arkitekter og andre.

Audun Engh er jurist, skribent og stedsaktivist, og styremedlem i blant annet INTBAU Norge. I denne episoden snakker Audun og Alexander om alternativer til samtidsarkitekturen, byplanlegging, byråkratiske...


Oct 11, 2019

40 år og going strong! NSW arkitektur ble etablert i 1979, og i denne episoden av Byggekunst snakker Alexander med Ole Wiig, som var med på å starte det hele, og Kristin Braut som er blant med som skal ta det inn i fremtiden. Samtalen strekker seg 40 år tilbake i tid, og ser fremover mot det vi har i vente. 

På...


Sep 29, 2019

Pål is back! Pål og Alexander setter seg i Ekebergskrenten og skuer utover byen. De snakker om byen og hvordan den endrer seg, om alle årene som tilfører byen alt den trenger, og som fjerner avfallet den produserer. Biler, båter, skip, tog, fly og busser, strøm, kloakk, vann, melk øl og pølser. I det hele tatt,...


Sep 23, 2019

Janancija Arulanantham snakker om sitt diplomprdosjekt ved NTNU, et prosjekt som tok en helt annen vending enn det de fleste diplomer gjør. Vi snakker om tomta og situasjonen hun valgte på Sri Lanka, hvordan man finner tilbake til en arkitektur som er på vei inn i glemselen, og hva man gjør når man plutselig får...


Sep 19, 2019

Alt du trenger å vite om Open House Oslo, presentert av Safura Abdiha og Ellen Haukås! OHO arrangeres den 21. og 22. september 2019 i Oslo. Her kan man komme og se innsiden av bygninger som ellers er stengt, og de har mange juveler i samlingen sin. OHO er i beit etter flere frivillige som kan være vertskap i husene...