Preview Mode Links will not work in preview mode

Byggekunst


May 22, 2019

En fantastisk oppsummering av en lang og vanskelig prosess 

Karl Otto Ellefsen er professor ved Institutt for urbanisme og landskap ved AHO, han var rektor ved AHO i perioden 2002-2014, og president for the European Association of Architectural Education frem til 2017. Karl Otto har publisert bredt innenfor urbanisme, byplanhistorie og arkitekturkritikk og har hele sitt faglige liv praktisert innenfor og forsket på norsk by- og tettstedsutvikling. Internasjonalt har han arbeidet med urbanisering i Øst-Afrika og leder nå et forskningsprogram om urbanisering av den kinesiske landsbygda. (PAX Forlag.)

Tor Christian og Karl Otto snakker om regjeringskvartalet, og om de valgene som har blitt tatt i prosessen til nå. Samtalen er en fantastisk oppsummering av en lang og vanskelig prosess. Den ble tatt opp like før riksantikvarens uttalelse lå fremme, og før plan og bygningsetaten godtok en delvis riving av Y-blokka. 

Følg oss på Facebook og Instagram, og gi oss de stjernene vi fortjener i iTunes! 

Foto: AHO