Preview Mode Links will not work in preview mode

Byggekunst


Oct 6, 2020

En samtale om den digitale byen, overvåkning generelt, overvåkningskapitalisme, kriserespons, medbestemmelsesrett og om arkitektens holdning i møte med ny og fremvoksende teknologi.

Kai er arkitekt, forsker og lærer. Han har jobbet for arkitektur-, design- og teknologiselskap i Los Angeles, New York og Oslo og undervist i USA og Asia, og på AHO siden 2012. (NAL)

https://subjekt.no/author/kai-reaver/
https://arkitektur-n.no/artikler/teknologi-og-baerekraft 

Foto: Arkitektnytt/Kjetil Husebø